MapToDouble

Metot Tanımı: DoubleStream mapToDouble(ToDoubleFunction<? super T> mapper); Açıklama: Stream üzerindeki tüm elemanlara, parametre olarak geçilen fonksiyonun uygulanması ile elde edilen yeni bir DoubleStream döndürür. Fonksiyonun Double döndürüyor olması gerekir.

2022-12-07T20:30:20+00:00Ağustos 24th, 2022|Java, Java 8, programlama, Stream Metotları|

MapToLong

Metot Tanımı: LongStream mapToLong(ToLongFunction<? super T> mapper); Açıklama: Stream üzerindeki tüm elemanlara, parametre olarak geçilen fonksiyonun uygulanması ile elde edilen yeni bir LongStream döndürür. Fonksiyonun Long döndürüyor olması gerekir. Not: Eğer LongStream'i bir Stream'e çevirmek istenirse, boxed metodu kullanılabilir. Bu

2022-12-07T20:31:03+00:00Ağustos 24th, 2022|Java, Java 8, programlama, Stream Metotları|

MapToInt

Metot Tanımı: IntStream mapToInt(ToIntFunction<? super T> mapper); Açıklama: Stream üzerindeki tüm elemanlara, parametre olarak geçilen fonksiyonun uygulanması ile elde edilen yeni bir IntStream döndürür. Fonksiyonun Integer döndürüyor olması gerekir. Not: Eğer IntStream'i bir Stream'e çevirmek istenirse, boxed metodu kullanılabilir. Bu

2022-12-07T20:32:23+00:00Ağustos 24th, 2022|Java, Java 8, programlama, Stream Metotları|

Map

Metot Tanımı: <R> Stream<R> map(Function<? super T, ? extends R> mapper); Açıklama: Stream üzerindeki tüm elemanlara, parametre olarak geçilen fonksiyonun uygulanması ile elde edilen yeni bir stream döndürür. İsminden de anlaşılabileceği gibi, elimizdeki streami, istediğimiz türden başka bir streame maplemek

2022-12-07T20:32:39+00:00Ağustos 24th, 2022|Java, Java 8, programlama, Stream Metotları|

NoneMatch

Metot Tanımı: boolean noneMatch(Predicate<? super T> predicate); Açıklama: Streamdeki herhangi bir elemanın predicate de belirtilen işi yapmadığını belirtir. Eğer bir tane bile uygun olan değer varsa false, aksi halde true döndürür. Boş liste durumunda da, aslında istenen işi yapan hiçbir

2022-12-07T20:32:59+00:00Ağustos 24th, 2022|Java, Java 8, programlama, Stream Metotları|

AnyMatch

Metot Tanımı: boolean anyMatch(Predicate<? super T> predicate); Açıklama: Streamdeki herhangi bir elemanın predicate de belirtilen işi yapıp yapmadığını belirtir. Eğer bir tane bile uygun olan değer varsa true, aksi halde false döndürür. Boş liste durumunda da, aslında istenen işi yapan

2022-12-07T20:33:13+00:00Ağustos 24th, 2022|Java, Java 8, programlama, Stream Metotları|

AllMatch

Metot Tanımı: boolean allMatch(Predicate<? super T> predicate) Açıklama: Streamdeki tüm elemanların predicate de belirtilen işi yapıp yapmadığını belirtir. Eğer bir tane bile uygun olmayan değer varsa false, aksi halde true döndürür. Burada dikkat edilmesi gereken şey, liste boş olursa, true döneceğidir. Kod

2022-12-07T20:33:31+00:00Ağustos 24th, 2022|Java, Java 8, programlama, Stream Metotları|
Go to Top