Metot Tanımı:

boolean allMatch(Predicate<? super T> predicate)

Açıklama:

Streamdeki tüm elemanların predicate de belirtilen işi yapıp yapmadığını belirtir. Eğer bir tane bile uygun olmayan değer varsa false, aksi halde true döndürür. Burada dikkat edilmesi gereken şey, liste boş olursa, true döneceğidir.

Kod Örneği: