Metot Tanımı:

boolean anyMatch(Predicate<? super T> predicate);

Açıklama:

Streamdeki herhangi bir elemanın predicate de belirtilen işi yapıp yapmadığını belirtir. Eğer bir tane bile uygun olan değer varsa true, aksi halde false döndürür. Boş liste durumunda da, aslında istenen işi yapan hiçbir eleman bulanamayacağı için, false dönecektir.

Kod Örneği: