Metot Tanımı:

DoubleStream mapToDouble(ToDoubleFunction<? super T> mapper);

Açıklama:

Stream üzerindeki tüm elemanlara, parametre olarak geçilen fonksiyonun uygulanması ile elde edilen yeni bir DoubleStream döndürür. Fonksiyonun Double döndürüyor olması gerekir.

Not: Eğer DoubleStream’i bir Stream’e çevirmek istenirse, boxed metodu kullanılabilir. Bu işlem DoubleStream’i Stream<Double> haline getirir.

Kod Örneği: