Metot Tanımı:

    IntStream mapToInt(ToIntFunction<? super T> mapper);

Açıklama:

Stream üzerindeki tüm elemanlara, parametre olarak geçilen fonksiyonun uygulanması ile elde edilen yeni bir IntStream döndürür. Fonksiyonun Integer döndürüyor olması gerekir.

Not: Eğer IntStream’i bir Stream’e çevirmek istenirse, boxed metodu kullanılabilir. Bu işlem IntStream’i Stream<Integer> haline getirir.

Kod Örneği: