Metot Tanımı:

LongStream mapToLong(ToLongFunction<? super T> mapper);

Açıklama:

Stream üzerindeki tüm elemanlara, parametre olarak geçilen fonksiyonun uygulanması ile elde edilen yeni bir LongStream döndürür. Fonksiyonun Long döndürüyor olması gerekir.

Not: Eğer LongStream’i bir Stream’e çevirmek istenirse, boxed metodu kullanılabilir. Bu işlem LongStream’i Stream<Long> haline getirir.

Kod Örneği: