Metot Tanımı:

boolean noneMatch(Predicate<? super T> predicate);

Açıklama:

Streamdeki herhangi bir elemanın predicate de belirtilen işi yapmadığını belirtir. Eğer bir tane bile uygun olan değer varsa false, aksi halde true döndürür. Boş liste durumunda da, aslında istenen işi yapan hiçbir eleman bulanamayacağı için, true dönecektir.

Kod Örneği: